Omtrent die Kongregasie van die Oratorium van St. Filip Neri in Oudtshoorn

‘n Kerkwetlik opgerigte Kongregasie van Pouslike Reg, is ons die eerste Kongregasie van die Oratorium van St. Filip Neri ooit op die Afrika kontinent en gevolglik ook die eerste ooit in Suid-Afrika.

DIE SPESIFIEKE APOSTOLAAT VAN DIE KONGREGASIE

Die volgende is ‘n uittreksel uit die Direktorium en Eie Verordeninge van die Kongregasie van St. Filip Neri in Oudtshoorn.

Dit is hierdie Kongregasie as ‘n geheel se erns en elke lid se persoonlike erns om spesifiek gemoeid te wees met alle aspekte rakende die bevordering van ons Heilige Katolieke geloof onder Afrikaanssprekendes. Met dit ten doel beywer ons onsself vir die opbou van goeie liturgie, ‘n musiektradisie, teologiese leerstellings, kuns en spiritualiteit as deel van ons pastorale bediening. Die volgende tipe bedienings sien ons veral as eie aan hierdie Kongregasie:

  • Die behartiging van Afrikaanssprekende parogies/gemeenskappe binne ‘n maklik bereikbare afstand van die Kongregasie;
  • Die opbou van kerklike bewegings soos jeuggroepe, studiegroepe, musiekgroepe, liturgiese groepe ens.;
  • Die aanbied van besinningsdae en retrête in Afrikaans;
  • Die opvoeding en onderrig van beide volwassenes en kinders, deur die aanbied van kursusse soos Bybelkursusse en so meer;
  • Die werk van vertaling. Dit sluit hoofsaaklik die vertaling van liturgiese werke in, met dien verstande dat die normatiewe bronteks altyd dié van die amptelike Kerklatyn uitgawe moet wees;
  • Die vertaling van enige ander belangrike werke wat betrekking het op die breë apostolaat van die Kerk mag ook onderneem word. Alle aspekte gemoeid met die vrystelling en uitgee van publikasies in Afrikaans wat ons deur middel van ons eie Uitgewery, D.O.U., behartig;
  • Die uitbouing en versterking van bande met ons geloofsgenote in die Nederlandstalige wêreld.

As pastorale uitlewing van die Afrikaanstalige Apostolaat is die daarstelling en verwesenliking van die St. Luigi Scrosoppi Sorgsentrum ‘n prioriteit waartoe die ondergetekende lede onderneem om na gelang van hul vermoë verbind te wees. Alle nuwe lede wat tot dié kongregasie toetree verbind hulself skriftelik tot die Afrikaanstalige Apostolaat in al sy fasette en spesifiek ook tot hierdie pastorale inisiatief.

 

St. Filip Neri (1515 – 1595)

Die Blye Heilige, ook bekend as die Tweede Apostel van Rome

As daar nou een heilige is wat uitstaan as die Heilige van Humor, dan is dit onteenseglik, St. Filip Neri. Sy vreugdevolle persoonlikheid en opgeruimde ingesteldheid teenoor die lewe het (op die wyse van ʼn regte goeie grap – iets waarvoor hy ook baie lief was) soos ʼn veldbrand deur die Rome van sy tyd getrek. Derduisende mense se lewens is deur hom aangeraak en sy vrolike geaardheid het waarskynlik meer mense tot bekering gebring as al die (dikwels hoogdrawende) preke van sy tyd. St. Filip het bowenal mense tot ʼn diepe besef gebring dat God vir ons omgee, dat God ons hartstogtelik liefhet en ons werklik gelukkig wil sien. St. Filip se merkwaardige apostolaat was geheel en al op persoonlike kontak met mense gebou. By hom was daar nooit ʼn geprekery en geskreeu op die straathoeke nie – altyd egter opgeruimdheid en baiekeer ʼn speelse grapperigheid wat mense na hom toe aangetrek het. Hy het daarvan gehou om gewoon op straat te staan en met mense te gesels; dikwels het hy totale vreemdelinge gegroet met die woorde: “Wel my broers, wanneer gaan ons begin om goeie dinge te doen?”

St. Filip se heilige humor was diep gewortel in ʼn lewe van gebed. Hy was eenvoudig totaal opgevang in God se goedheid en heerlikheid. Vir hom was God en sy heiliges en engele so bekend en deel van sy lewe as die mense met wie hy ʼn huis gedeel het. Op ʼn keer toe hy ernstig siek was en daar twee dokters in sy kamer was om hom te versorg, het hy die Geseënde Moeder Maria voor hom sien staan; heel opgewonde het hy sy arms na haar toe uitgestrek en uitgeroep hoe wonderskoon sy was. Die dokters het gedink hy yl en probeer om hom terug teen die kussings te druk. St. Filip het uitgeroep: “Gaan u my nou verhoed om my Heilige Moeder te groet wat my kom besoek het!” Toe besef St. Filip skielik dat die dokters haar nie kon sien nie, en op sy gewone beskeie manier wou hy nie die dokters laat agterkom dat hy visioene sien nie en het hy homself vinnig met groot verleentheid onder die komberse verberg.

Hierdie Heilige wat mense so kon laat skaterlag was ʼn man van vele diepe mistieke ervaringe. Deur hom het God talle mense genees en as biegvader en geestelike begeleier het hy duisende mense tot lewens van heiligheid aangespoor. As dit u begeerte is om uself geheel en al aan God toe te wy en met vertroue ʼn lewe te lei waar liefde, vreugde en vrolikheid heers, vra dan om die voorspraak van St. Filip. Laat sy lewe u inspireer en sy gebede u versterk – hy sal meer as gewillig wees (inteendeel dol gelukkig) om dit te doen!

Omtrent ons werksaamhede

Loer gerus waar ons betrokke is deur die skakel PASTORAAL in die Kieslys te volg en ‘n oorsig oor ons Pastorale lewe as Kongregasie te verkry.

Wat is nuut?

Kontakbesonderhede

Die hoof landlynnommer vir die Kongregasie van die Oratorium van St. Filip Neri, asook die St. Luigi Scrosoppi Sorgsentrum en die Klooster van die Susters van Voorsienigheid is +27 44 2039600 en ons faksnommer is +27 44 2720822.

Natuurlik is die skakelbord nie altyd beman nie.

Gebruik gerus die direkte skakelfasiliteit met die nommers hieronder aangedui om met die verskillende persone of afdelings in kontak te kom:

Vr. Leon +27 44 2039605
Vr. David +27 44 2039604
Vr. Vernon +27 44 2039602
Vr. Dennis +27 44 2039610
Vr. Wim +27 44 2039614
Br. Mark +27 44 2039609
Br. Theodore +27 44 2039616
Jonathan Strydom +27 44 2039611
Scrosoppi Sekretariaat +27 44 2039606
Susters Klooster +27 44 2039613 (+27 44 2720825 is ‘n altenatiewe nommer vir die Susters)
Hekwag +27 44 2039614
Kombuis & Huishoudster +27 44 2039603
Huis Filip +27 44 2039617
Huis Luigi +27 44 2039615
Huis Betanië +27 44 2039612
Huis Dettmer +27 44 2039608