God is ons Erns

 Deur die eeue heen was en is die Oratorium ‘n ware leerskool van heiligheid