St. Luigi Scrosoppi Sorgsentrum

In antwoord op St. Luigi se woorde, ‘... versorg die jeug wat die Here aan julle toevertrou het en beskou hulle as die appel van sy oog’, wil ons diegene wat as gevolg van hul situasie nie oor ‘n stem van hul eie beskik nie en hulle wat in onreg moet oorleef, laat weet dat hulle hier by ons ‘n plek het waar hulle gehoor, beskerm en gehelp sal word.

Die Oratorium Uitgewery

Dié publikasies is gebasseer op die Heilige Skrif, die dokumente van die Tweede Vatikaanse Konsilie en die Universele Kategismus van die Katolieke Kerk. Die boeke en boekies bevat getroue Katolieke leerstelings; spreek lewenskwessies en -waarhede aan wat op die daaglikse lewe van toepassing en van belang is.