9 Oktober – Salige John Henry Kardinaal Newman

Tydens hierdie ervaring het hy ook tot die slotsom gekom dat hy sy lewe sy selibaat moes lei. Dit was op hierdie vroeë tydstip in sy lewe dat Newman se intellektuele fondasie en sterk morele oortuigings gelê is. Ten spyte van hul geldelike probleme word Newman tog na Oxford universiteit gestuur.

Beeld van ‘n Oratoriaan | Salige John Henry Kardinaal Newman

In sy roeping om Oratoriaan te word, het Newman se lewe in Oxford en sy lewe as priester in die Katolieke Kerk mekaar as’t ware die hand gegee. Alles wat hy in die tweede helfte van sy lewe sou onderneem was binne die ruimte van die Oratoriane spiritualiteit en het dit wat hy as Anglikaan begin het voortgesit en voltooi.