10 Oktober – St. Daniel Comboni

Hierin word sy eindelose vertroue in sy Heiland, sowel as sy vertroue in die menslike en geestelike vermoëns van die volkere van Afrika opgesom in sy leuse: 'Red Afrika deur Afrika!'. Om dié sendingplan uit te voer stig hy in 1867 die Sending Instituut wat mettertyd as die Comboni Sendelinge bekend sou staan.

9 Oktober – Salige John Henry Kardinaal Newman

Tydens hierdie ervaring het hy ook tot die slotsom gekom dat hy sy lewe sy selibaat moes lei. Dit was op hierdie vroeë tydstip in sy lewe dat Newman se intellektuele fondasie en sterk morele oortuigings gelê is. Ten spyte van hul geldelike probleme word Newman tog na Oxford universiteit gestuur.

9 Oktober – St. Denys (Denis)

Sint Denys was die eerste biskop van Lutetia, die latere Parys. Saam met 'n priester genaamd Rusticus en 'n diaken met die naam Eleutherius het St. Denys groot sukses behaal deur die Blye Boodskap van Jesus Christus te verkondig.

9 Oktober – St. Johannes Leonardi

Hy is die stigter van die Orde van die Reguliere Klerici van die Moeder Gods. Hy bring ook ʼn genootskap van priesters tot stand met as doel die verspreiding van die geloof. Dit was hierdie laasgenoemde organisasie wat die grondslag gevorm het van die huidige Propaganda Fide Kollege in Rome.

8 Oktober – St. Demetrius

Solank as wat die uitvoer van sy pligte nie met sy geloofsoortuiging gebots het nie kon Demetrius as 'n baie begaafde en bevoegde aanvoerder funksioneer. Toe die keiser egter die leërmag se hulp inroep met die vervolging van Salonika se Chrstenbevolking het hy geweier en sy eie Christenskap in die openaar bely. Die geskokte keiser het hom onmiddellik laat teregstel.

7 Oktober – Onse Liewe Vrou van die Rosekrans

Die liturgiese viering van hierdie dag vestig ons aandag op die oorweging van die geheimenisse van Christus, waarin die Maagd Maria ons voorgegaan het deur haar unieke verbondenheid met Onse Heiland se Menswording, asook sy Lyding en Sterwe en sy Glorievolle Verrysing vanuit die dood

6 Oktober – St. Bruno

In 1084 skenk Sint Hugo aan Bruno en sy groepie ernstige manne die wildernis van Chartreuse en maak al die regte vir hierdie verlate gebied aan hulle oor. Vol ywer en besiel met ʼn Goddelike vreugde het Bruno-hulle onmiddellik hul woud betrek en ʼn kapel omring met ʼn paar baie primitiewe selle gebou.

5 Oktober – St. Faustina Kowalska

Op 5 Oktober 1938 sterf Sr. Faustina aan tering in Krakau – sy was maar 33 jaar oud. Terwyl sy gelewe het, was dit net haar owerstes en biegvader wat hoegenaamd bewus was van die wonderbaarlike gawes waarmee God haar geseën het. Haar medesusters was stomgeslaan toe hulle agterkom dat hulle al die jare saam met een van die grootste mistici van die twintigste eeu geleef het.

4 Oktober – St. Franciskus van Assisi

Min manne in die geskiedenis het die verbeelding van alle gelowiges en ook duisende nie-gelowiges so aangegryp soos hy. Sy nederigheid, sy liefde vir al God se skepsels reik deur die eeue en maak van hom een van die mees beminde heiliges wat die kerk van Christus nog ooit opgelewer het.

3 Oktober – St. Thomas van Hereford

Tydens die sogenaamde Oorlog van die Baronne neem hy die kant van die adel teen koning Hendrik III. Ná die neerlaag van koning Hendrik se magte by Lewes word hy op 22 Februarie 1265, benoem tot kanselier van Engeland. Sy sin vir geregtigheid en geestelike wysheid maak hom geliefd by vyand en vriend.

2 Oktober – Beskermengele

Die vroegste verwysing na ʼn liturgiese verering van die Engele word gevind in die Koorgebed van die Toewyding van die Aartsengel Migaelkerk in die Via Salaria in Rome – dié fees is altyd op die 29ste September gevier. Die oudste nog bestaande Romeinse Sakramentarium, die sogenoemde Leonynse, verwys indirek na die engele as individuele en persoonlike bewakers.

1 Oktober – St. Romanus Melodus

Toe hy wakker word en tydens die Goddelike Liturgie die kansel van die Kerk van die Geseënde Maagd bestyg, sing hy tot sy eie verbasing en die van sy gemeente die pragtige kotakion oor die geboorte van Christus wat nou nog in gebruik is.

1 Oktober – St. Thérèse van Lisieux

Dit is moontlik om klein te wees maak nie saak hoe ‘n hoë of verantwoordelike posisie ‘n mens in die samelewing beklee nie – klein-wees is ‘n ingesteldheid. ‘n Houding teenoor jouself en die lewe waarin jy absoluut op God aangewese is vir alles wat jy dink, doen of sê.