1 Januarie – Maria, Moeder van God

Die oorsprong van hierdie plegtigheid gaan terug na die vyfde eeu toe dit op die Sondag voor Kersfees geval het. Selfs voordat pous Sergius vier Maria-feeste (die Geboorte van Maria, die Aankondiging, die Reiniging en die Hemelopneming) in die sewende eeu ingevoer het, was die oktaafdag van Kersfees (d.w.s. die agste dag ná Kersfees) aan die Moederskap van Maria gewy.

10 Oktober – St. Daniel Comboni

Hierin word sy eindelose vertroue in sy Heiland, sowel as sy vertroue in die menslike en geestelike vermoëns van die volkere van Afrika opgesom in sy leuse: 'Red Afrika deur Afrika!'. Om dié sendingplan uit te voer stig hy in 1867 die Sending Instituut wat mettertyd as die Comboni Sendelinge bekend sou staan.

9 Oktober – Salige John Henry Kardinaal Newman

Tydens hierdie ervaring het hy ook tot die slotsom gekom dat hy sy lewe sy selibaat moes lei. Dit was op hierdie vroeë tydstip in sy lewe dat Newman se intellektuele fondasie en sterk morele oortuigings gelê is. Ten spyte van hul geldelike probleme word Newman tog na Oxford universiteit gestuur.

9 Oktober – St. Denys (Denis)

Sint Denys was die eerste biskop van Lutetia, die latere Parys. Saam met 'n priester genaamd Rusticus en 'n diaken met die naam Eleutherius het St. Denys groot sukses behaal deur die Blye Boodskap van Jesus Christus te verkondig.

9 Oktober – St. Johannes Leonardi

Hy is die stigter van die Orde van die Reguliere Klerici van die Moeder Gods. Hy bring ook ʼn genootskap van priesters tot stand met as doel die verspreiding van die geloof. Dit was hierdie laasgenoemde organisasie wat die grondslag gevorm het van die huidige Propaganda Fide Kollege in Rome.

8 Oktober – St. Demetrius

Solank as wat die uitvoer van sy pligte nie met sy geloofsoortuiging gebots het nie kon Demetrius as 'n baie begaafde en bevoegde aanvoerder funksioneer. Toe die keiser egter die leërmag se hulp inroep met die vervolging van Salonika se Chrstenbevolking het hy geweier en sy eie Christenskap in die openaar bely. Die geskokte keiser het hom onmiddellik laat teregstel.

7 Oktober – Onse Liewe Vrou van die Rosekrans

Die liturgiese viering van hierdie dag vestig ons aandag op die oorweging van die geheimenisse van Christus, waarin die Maagd Maria ons voorgegaan het deur haar unieke verbondenheid met Onse Heiland se Menswording, asook sy Lyding en Sterwe en sy Glorievolle Verrysing vanuit die dood

6 Oktober – St. Bruno

In 1084 skenk Sint Hugo aan Bruno en sy groepie ernstige manne die wildernis van Chartreuse en maak al die regte vir hierdie verlate gebied aan hulle oor. Vol ywer en besiel met ʼn Goddelike vreugde het Bruno-hulle onmiddellik hul woud betrek en ʼn kapel omring met ʼn paar baie primitiewe selle gebou.

5 Oktober – St. Faustina Kowalska

Op 5 Oktober 1938 sterf Sr. Faustina aan tering in Krakau – sy was maar 33 jaar oud. Terwyl sy gelewe het, was dit net haar owerstes en biegvader wat hoegenaamd bewus was van die wonderbaarlike gawes waarmee God haar geseën het. Haar medesusters was stomgeslaan toe hulle agterkom dat hulle al die jare saam met een van die grootste mistici van die twintigste eeu geleef het.