Ons Kapel

 

Aan die westelike punt van die voormalige fabriek wat as Oratorium huis ingerig is, vind ‘n mens ons kapel. Die kapel vorm uiteraard die hart van ons gemeenskapslewe en dit is hier waar ons daagliks byeenkom om die Goddelike koorgebed oftewel die Liturgiese Gebedsure te bid (die enigste plek ter wêreld waar dié tradisionele Katolieke Gebedsure gemeenskaplik in Afrikaans gebid word). Die Heilige Mis word ook hier gevier en weekliks word die Allerheiligste Sakrament gedurende ons Heilige Uur uitgestal en op waardige wyse aanbid. Ons is bevoorreg om ‘n pragtige ou gekerfde hout altaar met ‘n lang geskiedenis te besit. Dié altaar het in die eerste sendingkerkie in Rosemoor, George gestaan wat in 1929 opgerig is. Later toe Rosemoor se nuwe kerk gebou is, is dit aan die kerk in Pacaltsdorp gegee waar dit in gebruik was totdat die nuwe kerk daar ingewy is. Vyf jaar gelede het ons dié altaar bekom en dit noukeurig laat restoureer.

Dienstye

Dinsdae, Donderdae en Vrydae

06h55 Angelusgebed

07h00 Oggendgebed

07h30 Heilige Mis

12h00 Angelusgebed

12h05 Rosekraans

17h00 Aandgebed

 

Woensdae

05h55 Angelusgebed

06h00 Heilige Uur met die Uitstalling van die Allerheiligste Sakrament en Benediksie

07h00 Oggendgebed

07h30 Heilige Mis

12h00 Angelusgebed

12h05 Rosekraans

17h00 Aandgebed

Saterdae

06h55 Angelusgebed

07h00 Oggendgebed

07h30 Heilige Mis