IMG-20190903-WA0002

Ons Kapel

 

Nog voordat ons Bridgton toe getrek het, was ons al besig om hierdie plek deur middel van liturgiese vieringe en op voorspraak van ons heiliges, Filip Neri en Luigi Scrosoppi, aan God te wy. Op Sondag, 24 Oktober 2004 het ons vir die eerste keer ’n Liturgiese Prosessie met die Allerheiligste Sakrament deur die kloof gehou om die gronde en ons beplande Oratorium en Sint Luigi Scrosoppi Sorgsentrum te seën. Dié eerste liturgiese viering op ons toekomstige perseel is met benediksie by St. Niklaas afgesluit. Op Sondag, 9 Oktober 2005 het ons vir die eerste keer die Heilige Mis hier in die ou fabriek gevier (wat later die Oratorium sou word). Ná afloop van die Eucharistieviering het ons weereens ’n plegtige Liturgiese Prosessie met die reliek van St Luigi Scrosoppi deur ons nuwe eiendom gehad waartydens die gronde weereens geseën en aan God se werk toegewy is.

Aan die westelike punt van die voormalige fabriek wat as Oratorium Huis ingerig is, vind ’n mens ons kapel, reg binne die hoofingang tot die openbare voorkamer van die Oratorium. Met ons verhuising in 2006/2007 het ons die eerste paar maande die vertrek wat nou as refektorium dien as kapel gebruik. Van die begin af het die inrigting van ’n waardige gebedsruimte egter voorrang geniet. Op 15 Augustus 2007 is ons kapel deur biskop Edward Adams ingeseën toe ons die amptelike inwyding van die nuwe Oratorium en Sint Lugi Scrosoppi Sorgsentrum gevier het. As gemeenskap is ons bevoorreg om die Allerheiligste Sakrament oftewel die Liggaamlike Teenwoordigheid van Onse Here Jesus Christus in ons midde te hê. Die kapel vorm uiteraard die geestelike hart van ons gemeenskap. Hier kom ons daagliks bymekaar om die Liturgiese Gebedsure van die Kerk te bid en die Heilige Mis te vier. Vanaf die totstandkoming van die Oratorium was dit ons groot verlange om die tradisionele daaglikse gebedstye van die Kerk in Afrikaans te bid. In 1993 het Vr. Bonaventure Hinwood OFM se mooi vertaling van die Psalmodie verskyn en kon ons dadelik aan die werk spring. Teen die einde van 1993 was die tekste vir die Oggendgebed, Daggebed, Aandgebed en Naggebed gereed en is ’n voorlopige uitgawe vir privaat gebruik gedruk. In die daaropvolgende jare is die tekste vir die verskillende Liturgiese Seisoene, dié vir die Heiliges, asook die Gemeenskaplike Tekste in Afrikaans vertaal. Die reuse taak om die Lesingsdiens te vertaal is oor baie jare onderneem en uiteindelik in 2019 voltooi.

Die kruisbeeld bo die hoogaltaar in ons kapel is deur Vr. David Dettmer by ’n vlooimark in Barcelona in Spanje gekoop en is waarskynlik 19de eeus. Ons altaar het ’n interessante en ryk geskiedenis. In 2003 het Vr. Leon Mostert ’n besinningsdag vir die Bisdomlike Katolieke Vrouebond by St. Vincent Pallotti in Pacaltsdorp aangebied. Daar ontdek hy in ’n pakkamer dié altaar wat erg verwaarloos en in stukke was. Ons het die parogie van St Vincent Pallotti gevra of ons dié ou stukkende altaar kon kry en hulle het ingewillig. Daar is toe begin met die restourasie daarvan, Br. John Boshof het die verfwerk gedoen en ons het ’n nuwe graniet altaarblad as skenking van ons jarelange goeie vriendin en medewerkster, Carol French, gekry. Sover ons kon navors was dié altaar die oorspronklike in die ou St Mary’s kerk in Rosemoor wat in 1929 ingewy is. Later, toe die nuwe St Mary’s gebou is, is dit aan die ou kerkie in Pacalstdorp gegee en toe die nuwe St Vincent Pallotti-kerk gebou is, is dit uit die kerk verwyder. In die nis bo die tabernakel het ons die beeldjie van Onse Liewe Vrou van Tongeren geplaas. Die beeldjie het ons as geskenk ontvang by ons Kerkwetlike Oprigting in 1997 van Vr. Hans Tercic, ’n goeie vriend van ons gemeenskap in België en die skrywer van etlike boeke (insluitende ’n uitstekende werk oor St Filip Neri). In die nisse aan weerskante van die hoogaltaar staan beelde van ons heiliges Filip Neri en Luigi Scrosoppi.

In die sanktum hang ’n baie mooi afdruk van Rogier van der Weyden (ca.1399-1464) se skildery van Jesus wat van die kruishout afgehaal word (die oorspronklike is in die Prado museum in Madrid). Verder is ons bevoorreg om ’n groot hoë-kwaliteit afdruk van Guido Reni (1575-1642) se beroemde skildery van St Filip Neri teen die westelike kapelmuur te hê, asook ’n afdruk van die skildery wat die Susters van Voorsienigheid vir Luigi Scrosoppi se heiligverklaring laat skilder het. Die Belgiese kunstenaar Ludo Noels (wenner van die prys ‘Culturele Verdienste 2013’ is die skepper van ons oorspronklike beelde van St Filip Neri en St Luigi Scrosoppi. Die beelde is aan ons geskenk deur ons goeie vriendin Josiane Ulrix, wat self ’n kunstenares is en die kosbare afdruk van St Filip Neri se dodemasker vir ons gemaak het. Die twee beelde en die dodemasker vorm deel van ’n beeldegroep met as middelpunt ’n uiters mooi beeld van Onse Liewe Vrou van Fatima op ons sy-altaar. Die mees onlangse toevoeging tot ons kapel is die reliekskryn wat Vr. David Dettmer gemaak het om 21 van ons kosbare relieke te huisves.

Dit is vir ons verblydend hoeveel mense die stilte en God se nabyheid in ons kapel kom opsoek.

Eredienstye

Dinsdae, Donderdae en Vrydae
07h00 Angelusgebed
07h05 Oggendgebed
07h30 Heilige Mis
12h00 Angelusgebed
12h05 Heilige Rosekrans
17h00 Aandgebed

Woensdae
06h00 Angelusgebed
06h05 Heilige Uur met die Uitstalling en Aanbidding van die Allerheiligste Sakrament en benediksie
07h00 Oggendgebed
07h30 Heilige Mis
12h00 Angelusgebed
12h05 Heilige Rosekrans
17h00 Aandgebed

Saterdae
06h00 Angelusgebed
06h05 Oggendgebed
07h30 Heilige Mis

Eerste Vrydag Devosie tot die Allerheiligste Hart van Jesus
Elke 1ste Vrydag van die maand om 6nm:
Heilige Mis, gevolg deur die uitstallling en aanbidding van die Allerheiligste Sakrament met die spesiale devosiegebede en benediksie.

 

 

  • IMG-20190903-WA0004
  • IMG-20190903-WA0003
  • IMG-20190903-WA0001
  • IMG-20190903-WA0005
  • IMG-20190903-WA0006
  • IMG-20190903-WA0007
  • reliek