e3b6cf_863a51b8ea0c3fb9f1287b2d3d776241

St. Luigi Scrosoppi Sorgsentrum

In antwoord op St. Luigi se woorde, ‘… versorg die jeug wat die Here aan julle toevertrou het en beskou hulle as die appel van sy oog’, wil ons diegene wat as gevolg van hul situasie nie oor ‘n  stem van hul eie beskik nie en hulle wat in onreg moet oorleef, laat weet dat hulle hier by ons ‘n plek het waar hulle gehoor, beskerm en gehelp sal word.

 

St Luigi’s is die oorkoepelende organisasie waaronder ‘n aantal programme val wat aangebied word om kinders en jongmense te bemagtig. Dié programme behels talle aspekte van versorging en opvoedkundige werk en is gemik op die behoeftes van ons plaaslike gemeenskap. St. Luigi’s bied ‘n veilige toevlugsoord waar benadeelde kinders en jeugdiges kan kom speel, leer, heilsaam gevoed word en toegang tot gesondheidsorg in ‘n veilige en liefdevolle omgewing kan ontvang.

 

By St. Luigi’s bied ons aan die kinders ‘n veilige plek in die dikwels gevaarlike wêreld waarin hulle hulself bevind en gee ons hulle die kans om te leer dat skoonheid en goedheid die harde realiteit van hul daaglikse lewens positief kan omvorm.  Hier by die sorgsentrum val die fokus op die kinders en hul behoeftes – hier kan hulle hul eie talente en gawes leer ken, asook hul sterk punte en swakhede leer ontdek en die nodige vaardighede aanleer om gebalanseerde en gesonde volwassenes te word.