Deur die eeue heen was die Oratorium ‘n ware leerskool van heiligheid. Die volgende Oratoriane geniet kerklike erkenning vir hul heilige lewens.