Die Leke Oratorium

 

Elke Kongregasie van die Oratorium beskik oor ‘n Leke of Groot Oratorium. Dit bestaan uit mense wat die spiritualiteit van die heilige Filip Neri en sy Oratorium hul eie gemaak het. Die Leke Oratorium kom gereeld byeen om geloofsake en die Heilige Skrif te bestudeer en op dié wyse hul eie geloofslewe te versterk en te verdiep. Dié byeenkomste is heel informeel en baie interessant en gaan terug na die byeenkomste waaruit die latere Kongregasie van die Oratorium in die Rome van die 16de eeu gegroei het. Ons Groot Oratorium vergader etlike kere per jaar en is oop vir alle belangstellendes.