Emmanuel Leraarskring

04 September 2019


 

Die Emmanuel Leraarskring van Oudtshoorn en omliggende dorpe, het op Woensdag, 04 September 2019 hul maandelike byeenkoms by die Oratorium gehad. Vr. Dennis het die groep gelei in meditasie, waarna ekumeniese sake bespreek is en daar ook besin is oor die kerk se rol in die bewusmaking en bekamping van die huidige vlaag van geweld teen vroue, kinders en vreemdelinge in ons land. Na die vergadering het die groep ‘n heerlike maaltyd in die Oratorium refter geniet.