John Henry Newman

29 Oktober 2019

  • wim 5
  • wim1
  • wim2
  • wim3
  • wim4

Sondag, 13 Oktober 2019 is die Oratoriaanse priester en kardinaal John Henry Newman tot ‘n heilige van ons Kerk uitgeroep. Saam met vier ander mense, het die pous ons ook in John Henry Newman ‘n voorbeeld van ‘n heilige lewe gegee. Dit was ‘n verrykende ervaring om deel te kon wees van die wêreldkerk in Rome. Ons Kerk is mooi, jong, dinamies, sterk, Sy is baie gesond en het ‘n onuitputlike skat aan geestelike rykdom. Rome is ‘n bruisende stad, ‘n museum, wat oorloop van toeriste. Oral in die stad is daar monumente wat eeue oud is. Op elke hoek van die straat is daar pragtige kerke gebou, en in elk van die kerke is daar altyd baie mense wat kom besoek. Hulle bewonder die kuns, die ouderdom en die skoonheid. Temidde van die geraas van die stad, van toeriste wat in en uit die kerke en monumente loop, sien mens altyd christene, jong en oud, wat die stilte van die kerkgebou kom opsoek om te bid. Temidde van groepe besoekers is daar mense wat stil die rosekrans of die liturgiese gebedsure bid, wat by die biegkamer wag om te kan bieg, wat net rustig en stil onder die kruis waak by die voete van die gekruisigde Jesus. In baie van die kerkgeboue is daar altyd wel ‘n priester wat teenwoordig is, wat miskien net heilige mis lees in ‘n verlore hoekie van die reusagtige kerk, op ‘n altaar van ‘n bekende of onbekende heilige, of wat net wag hou, sit, bid, en tot beskikking staan van die mense, om te praat of te bieg. Dankie vir die geleentheid wat ek gekry het om deel te kon wees van daardie pragtige dae. 

Afrikaanse Liturgiese Musiekwerkswinkel

28 September 2019

werkswinkel

 

Ons jaarlikse Liturgiese musiekwerkswinkel is soos gewoonlik deur Vr. Wim Sabo aangebied.
Nuwe oorspronklike Afrikaanse Katolieke Kerkmusiek en nuutvertaalde gesange en ander liturgiese stukke is bekendgestel; 26 mense van St. Niklaas, Koningin van Vrede en die Katedraal hier op Oudtshoorn, asook van Dysselsdorp, Mosselbaai, Beaufort-Wes en Bloemfontein het dit bygewoon.

 

Besoek van KYKNET TV-span aan die Oratorium

08-10 September 2019

0d045f71-c611-4f6d-8142-99897cccc731

 

Oor dié naweek het ons besoek gehad van ’n TV-span van KYKNET onder leiding van Wynand Dreyer en met die bekende Susan Booyens om onderhoude met ons te voer en opnames te maak vir ’n voorgenome program oor Afrikaanse Katolieke as deel van ’n TV-reeks getiteld ‘Pelgrims’.